Kørselsforbud


Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet.

Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve.

Skyldes kørselsforbudet spirituskørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik.


Vær opmærksom på:


Særlig køreundervisning

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

  • Trafikadfærd
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej

Undervisningen skal omfatte 8 lektioner i teorilokale og mindst 8 lektioner i skolevogn, som gerne må være med automatgear.

Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.