Kursus i alkohol og trafik


Ved kørselsforbud for spirituskørsel eller ved en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus).


Vær opmærksom på:


Kurset er obligatorisk og afholdes af regionen. 

Hvis du har fået en betinget frakendelse på grund af spirituskørsel (herunder promillekørsel efter de tidligere regler før 1. september 2005), er A/T kurset obligatorisk, og du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber.

Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse kan du begynde på første ledige kursus.

Du skal som hovedregel bestå en ny køreprøve (en kontrollerende køreprøve) efter A/T kurset, før du kan få kørekortet tilbage.

På www.alkohologtrafik.dk kan du finde mere info og tilmelding.

Kurset koster ca. 2.500 kr og skal helst være gennemført inden du henvender dig til køreskolen.