Betinget frakendelse


Har du fået en betinget frakendelse af førerretten, vil politiet indkalde dig til kontrollerende køreprøve.

Fristen for aflæggelse af den kontrollerende køreprøve er normalt 6 måneder fra indkaldelsen.

Den kontrollerende prøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve.


Vær opmærksom på:


Betinget frakendelse. Hvad er det?

En betinget frakendelse er det samme som "gult kort" og betyder, at du beholder dit kørekort, forudsat at du består både teori- og praktisk prøve første gang og indenfor fristen på 6 måneder.

Du skal normalt kun til prøve i personbil, men skal du bruge mere end 2 forsøg til at bestå, skal du til prøve i alle de kategorier du har kørekort til.

Den betingede frakendelse gælder normalt i 3 år. Hvis du inden for de 3 år igen er årsag til et "gult kort", vil det resultere i et "rødt kort" - altså ubetinget frakendelse, normalt i et halvt år, hvis det skyldes hastighed eller eks. vigepligtfejl. Spiritus giver ubetinget frakendelse 3 år. De nævnte eksempler er i førstegangstilfælde. Når du har fået en betinget frakendelse er du "nulstillet" og kan igen modtage mindre fartbøder, klip mv - bare ikke det 3. klip!

Frakendelse pga. spirituskørsel

Har du fået betinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel, skal du gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du ikke aflægger og består prøven inden tidsfristen, bliver dit kørekort inddraget/ugyldigt.

Kørekort til flere kategorier

Har du kørekort til flere kategorier (f.eks. bil og MC), skal du kun aflægge prøve i bil, men består du ikke prøven senest i 2. forsøg, skal du aflægge prøve til alle de kategorier du ønsker generhvervelse til.

Særlige tilfælde

I særlige tilfælde kan Politiet forlange, at du aflægger kontrollerende køreprøve med et køretøj, der er identisk med det køretøj forseelsen blev begået i, f.eks. motorcykel eller lastbil.