Ubetinget frakendelse


Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet.

Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

Inden du starter på at generhverve skal du først søge om tilladelse til generhvervelse ved Borgerservice og der kan være en lang behandlingstid.

Den kontrollerende prøve består af en teori- og køreprøve.


Vær opmærksom på:


Frakendelse pga. spirituskørsel

Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, skal du gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Når du har kursusbeviset, kan du bestille tid ved Borgerservice for at søge om tilladelse til generhvervelse.
Når du har tilladelsen, kan du kontakte os på telefon 98 137 037.

Kørekort til flere kategorier

Har du kørekort til flere kategorier, skal du normalt kun aflægge prøve til personbil.

Hvis frakendelsestiden er 3 år eller mere, skal du aflægge prøve til alle kategorier du ønsker generhvervelse til.

Det samme gælder hvis du ikke består prøven til personbil senest i 2. forsøg.